strona główna | Specjaliści | Lek. Sybilla Piekarska

Lek. Sybilla Piekarska

 lek. Sybilla Piekarska

- specjalista chirurgii plastycznej

 

W 1997 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej

w Zabrzu. W latach 1998 - 2002 pracowała w Centrum Leczenia Oparzeń

w Siemianowicach Śląskich, a następnie od 2002 r. w Klinice Chirurgii Plastycznej

i Rekonstrukcyjnej WSS Nr 5 w Sosnowcu pod kierownictwem prof. Jerzego Strużyny. Obecnie zatrudniona jest na Oddziale Chirurgii Plastycznej tego szpitala jako starszy asystent. W 2006 r. uzyskała tytuł specjalisty chirurgii ogólnej pod kierownictwem prof. Jacka Starzewskiego. W 2008 r. rozpoczęła specjalizację z chirurgii plastycznej pod kierownictwem prof. Jerzego Strużyny.

W Centrum Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej pracuje od 2007 r.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ogólnej

i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

 

Certyfikaty i dyplomy